Tove Flensborgs Mandolinorkester

Et 20-mands stort orkester bestående af 1. + 2. mandolin, mandola, guitar og bas. Der spilles et meget varieret repertoire, der spænder over alle stilarter fra barok til nutid.

Tid og sted:

Der øves hver torsdag kl. 18.30-21.00 i Nygårdskirken, Brøndby Nordvej 71, 1605 Brøndby. Sæsonen begynder medio september og varer til begyndelsen af maj.

Nye spillere er meget velkomne.Kontakt venligst:
Tove Flensborg
, dirigent
21 27 59 73
Helena Senn, formand
30 51 13 22

Orkestret og dets historie

Orkestret startede i 1979 som et lille sammenspilshold i Hendriksholm Kirke i Rødovre. I de forløbne år et det under Tove Flensborgs ledelse vokset til et 20-mands orkester. Det afholder mange koncerter, hvor den årlige forårskoncert i Kildevældskirken på Østerbro er sæsonens højdepunkt med mange begejstrede tilhørere. Ved disse koncerter er der altid solistiske indslag med f.eks. sang, blokfløjte og naturligvis mandolin og guitar (ofte Tove Flensborg selv og orkestrets guitarinstruktør Per Graversgaard).

Et godt samarbejde med andre orkestre – både danske og udenlandske (bl.a. med Het Consort fra Holland)- har resulteret i mange fællesarrangementer og rejser.

Udover koncerter underholder orkestret ofte på plejehjem og ved Café-arrangementer. Af særlige engagementer kan nævnes Gentofte Amtssygehus’ 75-års fødselsdagsreception og forpremieren på filmen Kaptajn Corellis mandolin.

Kontakt os hvis De ønsker at engagere orkestret til en koncert eller et arrangement.